מדיניות פרטיות, תנאי שימוש, ומדיניות השימוש בעוגיות

מדיניות פרטיות

התנאים שלהלן מפרטים את עיקרי מדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי Materia ישראל (להלן: “מטריה”) באתר האינטרנט הנמצא בבעלות מטריה ומופעל על ידה, תחת שם המתחם: https://materiaisrael.co.il/, על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או שירותים הניתנים באתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של מטריה, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן ייקרא ביחד ולחוד: “האתר”), בין השאר, את האופן שבו ­­­­­­­­מטריה אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/או השימוש באתר (להלן: “מדיניות הפרטיות”).

מדיניות פרטיות זו, תחול על כל שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה).

השימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש – ישמש ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידך; לצורך שיפור האתר והשירותים והתכנים המוצעים בו; וכן על מנת לאפשר למטריה להבין טוב יותר את השוק בו היא פועלת ולהתאים את פעילותה העסקית בהתאם. כמו כן, ככל שהסכמת לקבלת תוכן פרסומי ממטריה, ישמש המידע לשליחת דיוור ישיר במסגרת הניוזלטר או חומר פרסומי בנוגע למוצרים של מטריה (כמפורט להלן), מעת לעת ולפי שיקול דעתה של מטריה.
  • מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר ישמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו; לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה; ולשם התפעול השוטף, ניהול ופיתוח האתר.
דיוור ישיר וחומר פרסומי

בכפוף להסכמתך המפורשת, ­­­­­­­­מטריה תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות דואר, דוא”ל או מסרונים לטלפון הנייד, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי ופרסומי מטעם מטריה (“חומר פרסומי”). יובהר כי באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של ­­­­­­­­מטריה בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור “הסר מרשימת תפוצה זו” שיצורף לכל תכתובת שיווקית שתישלח אליך. במידה וההסרה לא צלחה, תוכל לפנות בכתב לשירות הלקוחות של ­­­­­­­­מטריה דרך האתר בלינק: “צור קשר”.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

מטריה לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אשר יש בו כדי לזהות אותך אישית ללא הסכמתך, למעט למקרים המפורטים להלן:

  1. מטריה לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אשר יש בו כדי לזהות אותך אישית ללא הסכמתך, למעט למקרים המפורטים להלן:
  2. לכל גוף מוסמך על-פי דין, במידת הצורך;
  3. לתאגיד חדש או אחר במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של מטריה עם גוף אחר או עם פעילותו של צד שלישי.
  4. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין ­­­­­­­­מטריה ו/או מי מטעמה;
אבטחת מידע

מטריה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המקובלים בשוק. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של ­­­­­­­­מטריה להתחייב כי האתר ו/או המידע האישי שתמסור למטריה באמצעות האתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית.

וואטסאפ חייגו עכשיו ייעוץ ראשוני